Ostatnie półtora roku, było ogromnym wyzwaniem dla większości szkół w Polsce. Ciągłe rotacje w harmonogramach nauczania powodowały problemy w organizacji zajęć. Zmiany form nauki i obostrzenia sanitarne doprowadziły również do braku możliwość przeprowadzenia praktyk w formie stacjonarnej.