Jak zrealizować praktyki online z wykorzystaniem wirtualnego przedsiębiorstwa?