EGZAMIN

Certyfikowany Trener Branżowych Symulacji Biznesowych REVAS

Imię i nazwisko Data egzaminu Email
1.

Wskaż wszystkie elementy, które wpływają na zadowolenie pracowników w symulacji Revas?

1 out of 10
2.

Czym różni się karta wyników od skumulowanej karty wyników?

2 out of 10
3.

W jaki sposób należy obliczyć prognozowany miesięczny popyt na usługę w symulacji Revas?

3 out of 10
4.

Pożyczka awaryjna jest:

4 out of 10
5.

Proszę wskazać na co wpływa premia pracownika w symulacji Revas:

5 out of 10
6.

Zakup stanowiska przekłada się na jego dostępność:

6 out of 10
7.

Co oznacza utracona sprzedaż?

7 out of 10
8.

Dlaczego w zakładce "SPRZEDAŻ" nie widzę usługi, na którą się przygotowywałem i chciałem ją sprzedawać?

8 out of 10
9.

Proszę podać, ilu pracowników należy zatrudnić, aby wszystkie wskazane usługi mogły zostać zrealizowane przy założeniu, że miesięczna liczba roboczogodzin dla pracownika wynosi 160.
Usługa 1: Popyt = 125, Liczba roboczogodzin = 2
Usługa 2: Popyt = 70, Liczba roboczogodzin = 1.4
Usługa 3: Popyt = 85, Liczba roboczogodzin = 0.3

9 out of 10
10.

Kiedy można zwolnić pracownika w symulacji Revas?

10 out of 10