Go to Brand

Cel projektu

Celem projektu jest zwiększenie możliwości do działań eksportowych firmy Revas, a także promocja polskiej branży IT.

Planowane efekty: Dzięki powyższym działaniom aplikacja biznesowa oraz cała firma zdecydowanie otworzy się na rynki zagraniczne co skutkować będzie wzrostem eksportu w przedsiębiorstwie i jego trwałym rozwojem.

Wartość projektu: 473 180.00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 402 203.00 PLN
Okres realizacji projektu: 01.11.2020 – 30.04.2022

Kontakt
Biuro projektu
Revas sp. z.o.
35-328 Rzeszów
ul. Popiełuszki 26C
e-mail: kontakt@revas.pl
tel:+48 17 300 04 44

Kierownik projektu
e-mail: eszczepaniak@revas.pl
tel:+ 48 605 886 757