EGZAMIN

Certyfikowany Trener Branżowych Symulacji Biznesowych REVAS

Imię i nazwisko Data egzaminu Email
1. Co to jest Earned Value?
2. Zarządzanie projektem to:
3. W którym wariancie wartość wskaźnika CPI (ang. cost performance index) jest najkorzystniejsza dla projektu?
4. O czym mówi wskaźnik SPI?
5. Zarządzanie ryzykiem w projekcie to:
6. Co to jest wykres Gantta?
7. Co to jest „kamień milowy”?
8. Interesariusz to:
9. Do czego służy rezerwa menedżerska?
10. Co to jest BAC?

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz