Wpisz poniżej swój adres email, aby pobrać zaświadczenie elektroniczne potwierdzające
uzyskanie tytułu Certyfikowanego Trenera Branżowych Symulacji Biznesowych Revas.