EGZAMIN

Certyfikowany Trener Symulacji Zarządzania Projektami REVAS

Imię i nazwisko Data egzaminu Email
1. Co to jest wykres Gantta?
2. O czym mówi wskaźnik SPI?
3. Do czego służy rezerwa menedżerska?
4. Interesariusz to:
5. Zarządzanie ryzykiem w projekcie to:
6. Co to jest BAC?
7. Co to jest Earned Value?
8. Co to jest „kamień milowy”?
9. Zarządzanie projektem to:
10. W którym wariancie wartość wskaźnika CPI (ang. cost performance index) jest najkorzystniejsza dla projektu?