EGZAMIN

Certyfikowany Trener Symulacji Zarządzania Projektami REVAS

Imię i nazwisko Data egzaminu Email
1. Co to jest Earned Value?
2. Zarządzanie projektem to:
3. Co to jest BAC?
4. Zarządzanie ryzykiem w projekcie to:
5. W którym wariancie wartość wskaźnika CPI (ang. cost performance index) jest najkorzystniejsza dla projektu?
6. O czym mówi wskaźnik SPI?
7. Co to jest „kamień milowy”?
8. Do czego służy rezerwa menedżerska?
9. Interesariusz to:
10. Co to jest wykres Gantta?