EGZAMIN

Certyfikowany Trener Branżowych Symulacji Biznesowych - Zarządzanie Projektami Revas

Imię i nazwisko Data egzaminu Email
1. Co to jest „kamień milowy”?
2. Co to jest Earned Value?
3. Interesariusz to:
4. O czym mówi wskaźnik SPI?
5. Zarządzanie ryzykiem w projekcie to:
6. Zarządzanie projektem to:
7. Do czego służy rezerwa menedżerska?
8. Co to jest wykres Gantta?
9. W którym wariancie wartość wskaźnika CPI (ang. cost performance index) jest najkorzystniejsza dla projektu?
10. Co to jest BAC?