Projekty realizowane przez Revas sp. z o.o.

Go To Brand

Celem projektu jest zwiększenie możliwości do działań eksportowych firmy Revas, a także promocja polskiej branży IT.

Planowane efekty: Dzięki powyższym działaniom aplikacja biznesowa oraz cała firma zdecydowanie otworzy się na rynki zagraniczne co skutkować będzie wzrostem eksportu w przedsiębiorstwie i jego trwałym rozwojem.

Wartość projektu: 473 180.00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 402 203.00 PLN
Okres realizacji projektu: 01.11.2020 – 30.04.2022