Projekty realizowane przez Revas sp. z o.o.

Internacjonalizacja Revas
Celem głównym proj. jest wprowadzenie na rynek niemiecki produktów spółki REVAS w postaci symulacji biznespwych dla edukacji.
Do celów szczegółowych zalicza się :

  1. Dywersyfikacja rynków sprzedaży
  2. Pozyskanie nowych zagranicznych klientów
  3. Pozsykanie nowych partnerów biznesowych
  4. Rozwój produktów w oparciu o trendy na rynkach zagranicznych w zakresie edukacji oraz wymogi partnerów zagranicznych

Wartość projektu: 343 785 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 237 575 PLN
Okres realizacji projektu: 01.01.2019 – 31.10.2019