Internacjonalizacja firmy REVAS sp. z o.o.

Cel projektu

Celem głównym projektu jest wprowadzenie na rynek niemiecki produktów spółki REVAS w postaci symulacji biznespwych dla edukacji.
Do celów szczegółowych zalicza się :

  1. Dywersyfikacja rynków sprzedaży
  2. Pozyskanie nowych zagranicznych klientów
  3. Pozsykanie nowych partnerów biznesowych
  4. Rozwój produktów w oparciu o trendy na rynkach zagranicznych w zakresie edukacji oraz wymogi partnerów zagranicznych

Wartość projektu: 343 785 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 237 575 PLN
Okres realizacji projektu: 01.01.2019 – 31.10.2019

Zapytania ofertowe (szacowanie wartości zamówienia)

Rzeszów, 06.02.2019

Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia

W związku z realizacją przez Revas sp. z o.o. projektu „Internacjonalizacja firmy REVAS sp. z o.o.” nr umowy UDA-POPW.01.02.00-18-0024/18-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Wschodnia, działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP zapraszamy do składania ofert na usługi prawne i marketingowe.

Szczegółowe informacje znajdują się w pliku do którego link dostępny jest poniżej:

ZAPYTANIE OFERTOWE (SZACOWANIE WARTOSCI ZAMOWIENIA) – prawne i marketing

Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia

Rzeszów, 07.01.2019

W związku z realizacją przez Revas sp. z o.o. projektu „Internacjonalizacja firmy REVAS sp. z o.o.” nr umowy UDA-POPW.01.02.00-18-0024/18-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Wschodnia, działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP zapraszamy do składania ofert na usługi doradcze w zakresie wyszukiwania, selekcji, nawiązywania kontaktów z partnerami na terenie Niemiec oraz przygotowanie produktu do potrzeb rynku docelowego.

Szczegółowe informacje znajdują się w pliku do którego link dostępny jest poniżej:

ZAPYTANIE OFERTOWE (SZACOWANIE WARTOSCI ZAMOWIENIA) – wyszukiwanie i dostosowanie

Kontakt
Biuro projektu
Revas sp. z.o.
ul. Wrzesława Romańczuka 3
35-302 Rzeszów
e-mail: kontakt@revas.pl
tel: +48 17 300 04 44

Kierownik projektu
Elżbieta Szczepaniak
e-mail: eszczepaniak@revas.pl
kom: + 48 502 148 260