BiznesStart

Cel projektu

Celem projektu grantowego jest pobudzenie aktywności podmiotów i osób z różnych sektorów i ich wspieranie w poszukiwaniu, rozwijaniu i testowaniu innowacyjnych rozwiązań (innowacji społecznych) na rzecz przechodzenia młodych ludzi, urodzonych w latach 1990 – 1999, z systemu edukacji do aktywności zawodowej.

Planowane efekty: Innowacja społeczna w postaci symulacji biznesowej rozpoczynanie działalności gospodarczej.
Wartość projektu: 67 200 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 67 200 PLN
Okres realizacji projektu: 01.08.2017 – 31.01.2018

Innowacja społeczna BiznesStart testowana jest w ramach projektu grantowego “Akcja Inkubacja”

Kontakt
Biuro projektu
Revas sp. z.o.
ul. Wrzesława Romańczuka 3
35-302 Rzeszów
e-mail: kontakt@revas.pl
tel:+48 17 300 04 44

Kierownik projektu
Wojciech Pitura
e-mail: wpitura@revas.pl
tel:+ 48 502 419 206