Projekt Revas

Cel projektu

Celem projektu jest wprowadzenie na rynek innowacji produktowej w formie platformy edukacyjnej zawierającej branżowe symulacje biznesowe. W ramach projektu innowacja zostanie wprowadzona na rynek polski i zostaną podjęte próby wprowadzenia produktu do krajów europejskich. Projekt jest realizowany w ramach działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów; poddziałania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej w ramach osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Instytucja Pośrednicząca Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Planowane efekty: Wdrożenie na rynek Branżowych Symulacji Biznesowych dla szkół, uczelni oraz firm szkoleniowych.
Wartość projektu: 1 018 105.54 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 799 584.80 PLN
Okres realizacji: 01.07.2017 – 30.06.2019

Zapytania ofertowe

Rzeszów, 04.06.2019

Zaproszenie do składania ofert – nr 1/2019/RBSG (rozeznanie rynku)

W związku z realizacją przez Revas sp. z o.o. projektu „Revas – Business Simulation Games” nr umowy UDA-POPW.01.01.02-18-0001/17-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Wschodnia, działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej zapraszamy do składania ofert na opracowanie modułu B2C na platformie Branżowych Symulacji Biznesowych.

Szczegółowe informacje znajdują się w pliku do którego link dostępny jest poniżej:

1-2019-RBSG – Zapytanie ofertowe – modul B2C

Rzeszów, 22.11.2018

Zaproszenie do składania ofert – nr 2/2018/RBSG (rozeznanie rynku)

W związku z realizacją przez Revas sp. z o.o. projektu „Revas – Business Simulation Games” nr umowy UDA-POPW.01.01.02-18-0001/17-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Wschodnia, działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej zapraszamy do składania ofert na dostawę sprzętu komputerowego.

Szczegółowe informacje znajdują się w pliku do którego link dostępny jest poniżej:

2-2018-RBSG – Zapytanie ofertowe – zakup sprzetu

Rzeszów, 02.10.2018

Zaproszenie do składania ofert – nr 1/2018/RBSG (rozeznanie rynku)

W związku z realizacją przez Revas sp. z o.o. projektu „Revas – Business Simulation Games” nr umowy UDA-POPW.01.01.02-18-0001/17-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Wschodnia, działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej zapraszamy do składania ofert na rozwój produktu (opracowanie scenariusza symulacji, opracowanie algorytmów symulacji, przygotowanie wsadu merytorycznego i testowanie symulacji).

Szczegółowe informacje znajdują się w pliku do którego link dostępny jest poniżej:

1-2018-RBSG – Zapytanie ofertowe – rozwoj produktu

Rzeszów, 23.08.2017

Zaproszenie do składania ofert – nr 4/2017/RBSG (rozeznanie rynku)

W związku z realizacją przez Revas sp. z o.o. projektu „Revas – Business Simulation Games” nr umowy UDA-POPW.01.01.02-18-0001/17-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Wschodnia, działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej zapraszamy do składania ofert na rozwój produktu (opracowanie scenariusza symulacji, opracowanie algorytmów symulacji, przygotowanie wsadu merytorycznego i testowanie symulacji).

Szczegółowe informacje znajdują się w pliku do którego link dostępny jest poniżej:

4-2017-RBSG – Zapytanie ofertowe – rozwoj produktu

Rzeszów, 23.08.2017

Zaproszenie do składania ofert – nr 3/2017/RBSG (rozeznanie rynku)

W związku z realizacją przez Revas sp. z o.o. projektu „Revas – Business Simulation Games” nr umowy UDA-POPW.01.01.02-18-0001/17-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Wschodnia, działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej zapraszamy do składania ofert na prowadzenie działań reklamowych.

Szczegółowe informacje znajdują się w pliku do którego link dostępny jest poniżej:
3-2017-RBSG – Zapytanie ofertowe – dzialania reklamowe

Rzeszów, 22.08.2017

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu „Revas – Business Simulation Games” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Wschodnia, działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej na podstawie umowy nr UDA-POPW.01.01.02-18-0001/17-00 z dn. 14.06.2017, Revas sp. z o.o. zaprasza do współpracy osoby i podmioty świadczące usługi prawne. Zadania do zrealizowania w sierpniu 2017 następujących zadań:
• stworzenie umowy o współpracę dla koordynatorów regionalnych,
• stworzenie umowy sprzedaży symulacji biznesowych.

Zainteresowane osoby i podmioty prosimy o przesłanie wyceny realizacji poszczególnych zadań oraz informację o kwalifikacjach i doświadczeniu na adres kontakt@revas.pl do dnia 25 sierpnia 2017.

Jasionka, 10.07.2017

Zaproszenie do składania ofert – nr 2/2017/RBSG (rozeznanie rynku)

W związku z realizacją przez Revas sp. z o.o. projektu „Revas – Business Simulation Games” nr umowy UDA-POPW.01.01.02-18-0001/17-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Wschodnia, działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej zapraszamy do składania ofert na zakup sprzętu.

Szczegółowe informacje znajdują się w pliku do którego link dostępny jest poniżej:

2-2017-RBSG – Zapytanie ofertowe – zakup sprzetu

Jasionka, 27.06.2017

Zaproszenie do składania ofert – nr 1/2017/RBSG (rozeznanie rynku)

W związku z realizacją przez Revas sp. z o.o. projektu „Revas – Business Simulation Games” nr umowy UDA-POPW.01.01.02-18-0001/17-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Wschodnia, działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej zapraszamy do składania ofert na wynajem lokalu biurowego.

Szczegółowe informacje znajdują się w pliku do którego link dostępny jest poniżej:

1-2017-RBSG – Zapytanie ofertowe – wynajem lokalu biurowego

Kontakt
Biuro projektu
Revas sp. z.o.
35-328 Rzeszów
ul. Popiełuszki 26C
e-mail: kontakt@revas.pl
tel: +48 17 300 04 44

Kierownik projektu
Elżbieta Szczepaniak
e-mail: eszczepaniak@revas.pl
tel:+ 48 502 148 260