PM Revas

Cel projektu

Celem projektu jest wprowadzenie na rynek platformy PM.REVAS (Project Management Recruitment Value Service) oferującej klientom instytucjonalnym i indywidualnym zdalny dostęp do narzędzi rekrutacyjnych i szkoleniowych w obszarze zarządzania projektami:
[1] narzędzie rekrutacyjne w postaci symulacji biznesowej umożliwiające zautomatyzowaną ocenę kompetencji kandydata w odniesieniu do różnych obszarów zarządzania projektami;
[2] narzędzie szkoleniowe w postaci symulacji biznesowej w obszarze zarządzania projektem o konfigurowalnej fabule, warunkach wejściowych oraz kryteriach oceny graczy, profilowanych pod specyficzne wymagania użytkownika.
Projekt jest współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: TIK

Planowane efekty: Wdrożenie na rynek platformy PM.REVAS (Project Management Recruitment Value Service).

Wartość projektu: 196 800 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 120 000 PLN
Okres realizacji projektu: 01.03.2018 – 31.12.2018

Zapytania ofertowe

Rzeszów, 29.03.2018

Zaproszenie do składania ofert – nr 1/TIK/2018 (zapytanie ofertowe)

W związku z realizacją przez Revas sp. z o.o. projektu „PM.Revas” nr umowy RPPK.01.04.01-18-0533/17-00 z dn. 22.02.2018 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: TIK zapraszamy do składania ofert na dostarczenie platformy PM.REVAS.

Szczegółowe informacje znajdują się w pliku do którego link dostępny jest poniżej:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1_TIK_2018

Zalacznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1_TIK_2018

Zalacznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 1_TIK_2018

Zalacznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr 1_TIK_2018

WYNIKI
Nazwa wybranego wykonawcy: Wirtualis sp. z o.o., ul. Misiągiewicza 16/57, 37-200 Przeworsk
Data wpłynięcia oferty: 05.04.2018 godz. 15:45

Kontakt
Biuro projektu
Revas sp. z.o.
ul. Wrzesława Romańczuka 3
35-302 Rzeszów
e-mail: kontakt@revas.pl
tel: +48 17 300 04 44

Kierownik projektu
Elżbieta Szczepaniak
e-mail: eszczepaniak@revas.pl
tel: + 48 502 148 260