Dr Mariola Szewczyk – Jarocka

Branżowe Symulacje  Biznesowe są bardzo ciekawą propozycją dla Studentów, którzy kształcą się na kierunkach studiów o profilach praktycznych. W warunkach symulowanych, w laboratorium komputerowym Studenci uczą się zakładać i prowadzić działalność gospodarczą, podejmują decyzje biznesowe krótko i długoterminowe biorąc pod uwagę ryzyko, jakie towarzyszy takiej działalności. Studenci pracują w warunkach współczesnych realiów ekonomicznych.

Dr Mariola Szewczyk – Jarocka
Dziekan
Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku