Wpisz poniżej swój adres email, aby pobrać zaświadczenie elektroniczne potwierdzające udział w szkoleniu

Jak Polski Ład wpłynie na treści nauczania?