Wpisz poniżej swój adres email, aby pobrać zaświadczenie elektroniczne potwierdzające udział w konkursie

Mistrzostwa Biznes i Zarządzanie 2023