Biznes i zarządzanie a podstawy przedsiębiorczości – analiza zapisów podstawy programowej