Praktyki zawodowe online, tak je wspólnie realizowaliśmy.